Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.nederlandthuiszorg.nl

Als bezoeker van deze website en de aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich convenant met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In het geval van discordantie tussen de voorwaarden van specifieke diensten aangevraagd via deze website en disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze diensten.

Gebruik van www.nederlandthuiszorg.nl

De informatie op deze website is uitzonderend bedoeld als algemene informatie over Thuiszorg Nederland. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze worden ontleend. Thuiszorg Nederland kunnen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geformuleerde informatie. Hoewel de bronnen die worden gebruikt op deze website als betrouwbaar worden geacht. Thuiszorg Nederland garandeert evenmin dat de website foutloos of onderbroken zal functioneren. Thuiszorg Nederland wijst iedere responsabiliteit ten aanzien van de correctheid, volledigheid, actualiteit van de aangeboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website expliciet van de hand.

Informatie van derden en diensten

Weergaves op www.nederlandthuiszorg.nl van derden houdt niet in dat de aangeboden producten of diensten op/via deze websites worden aanbevolen. Thuiszorg Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt gerefereerd of die refereren naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De aangeboden informatie op dergelijke websites is door Thuiszorg Nederland niet nader beoordeeld op correctheid, volledigheid, actualiteit of hoedanigheid.

Informatie gebruiken

Thuiszorg Nederland handhaaft zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor, met betrekking tot alle op/via deze website aangeboden informatie. Hierbij te denken aan alle geformuleerde teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op/via deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze publiek/openbaar te maken, te verspreiden of verveelvoudigen zonder precederende schriftelijke toestemming van Thuiszorg Nederland of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Informatie op deze website mag u wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigen

Thuiszorg Nederland handhaaft zich het recht voor de op/via deze aangeboden informatie, met inbegrip van de formuleerde tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan latere bekendmaking te doen. Het verdient recommandatie periodiek na te gaan of de op/via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de geformuleerde tekst van deze disclaimer, is gevarieerd.

Toepasselijk recht

Op www.nederlandthuiszorg.nl en deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle controverses uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Maak een afspraak

Vul het formulier hieronder in.
Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken.

  Naam

  Telefoonnummer

  Email adres

  Geboortedatum

  TOESTEMMING OM GEGEVENS TE BEWAREN

  Geef aan dat u akkoord gaat met het bewaren van uw gegevens.
  (voor meer informatie, zie onze privacy reglement)